Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa Học viên có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

– Học phí khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch: 2.500.000 đồng/hv.

– Thời gian đào tạo: Từ 1,5 – 2 tháng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức cơ sở

 1. Địa lý Việt Nam.
 2. Lịch sử Việt Nam.
 3. Văn hóa Việt Nam.
 4. Lịch sử văn minh thế giới.
 5. Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch.

Kiến thức ngành và nghiệp vụ

 1. Tổng quan du lịch.
 2. Tuyến, điểm du lịch Việt Nam.
 3. Tâm lý khách du lịch.
 4. Giao lưu văn hóa quốc tế.
 5. Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch 10 10.
 6. Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn.
 7. Y tế du lịch.
 8. Xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú.
 9. Lễ tân ngoại giao.

Thực tế nghề nghiệp cuối khóa

Văn bằng chứng chỉ khi kết thúc khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch: Chứng chỉ do trường cấp theo qui định của Tổng cục Du lịch, chứng chỉ này là điều kiện cần và đủ để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.

Rate this post
Đăng ký tư vấn
Zalo
Facebook Messenger