Tiếng Hàn

XÉT TUYỂN TC – CĐ KHỔI NGÀNH TIẾNG HÀN

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC SAU 30 PHÚT

HỌC TRỰC TIẾP – ONLINE – TỪ XA

Block "1828" not found

Block "1875" not found

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỌC KỲ

HỌC PHẦN

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

HỌC KỲ 1
 • Giáo dục quốc phòng – An ninh
 • Chính trị
 • Giáo dục thể chất
 • Tin Học
 • Tiếng Anh
 • Pháp luật
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình.
 • Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất, phát triển cá nhân toàn diện.
 • Hiểu biết kiến thức về nghiệp vụ.
 • Hiểu biết kiến thức cơ sở.
HỌC KỲ 2
 • Ngữ âm
 • Ngữ pháp
 • Văn học Hàn Quốc
 • Kỹ năng Nghe
 • Khám phá bảng chữ cái tiếng Hàn và cách phát âm, biến âm, nối âm, ngữ điệu… cơ bản.
 • Làm quen với kỹ năng nghe – nói – đọc – viết bằng tiếng Hàn.
 • Chinh phục kỹ năng giao tiếp tự nhiên, đúng văn phong
HỌC KỲ 3
 • Kỹ năng Nói
 • Kỹ năng Đọc
 • Kỹ năng Viết
 • Cân bằng 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết
 • Hiểu sâu văn hóa Hàn Quốc và phong cách giao tiếp của người Hàn
 • Sử dụng thành thạo các ngữ pháp thông dụng
 
HỌC KỲ 4
 • Tiếng Hàn Thương mại
 • Tiếng Hàn Du lịch
 • Thực tập tốt nghiệp
 • Hiểu và thành thạo các từ vựng cao cấp
 • Ứng dụng tiếng Hàn trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, đời sống
 • Phản xạ nhanh trong giao tiếp, bắt kịp tốc độ nói của người Hàn

HỌC KỲ

HỌC PHẦN

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

HỌC KỲ 1
 • Chính trị
 • Pháp luật
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng-An ninh
 • Tin học
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình.
 • Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất, phát triển cá nhân toàn diện.
 • Hiểu biết kiến thức về nghiệp vụ.
 • Hiểu biết kiến thức cơ sở.
HỌC KỲ 2
 • Ngoại ngữ
 • Tiếng Việt thực hành
 • Hàn Quốc học 1
 • Hàn Quốc học 2
 • Làm quen với tiếng Hàn
 • Nắm vững cách viết, đọc nguyên âm, phụ âm
 • Học thuộc bộ từ vững, ngữ pháp cơ bản
 • Luyện tập ngữ điệu người Hàn Quốc
HỌC KỲ 3
 • Ngữ âm tiếng Hàn
 • Tiếng Hàn đọc 1
 • Tiếng Hàn đọc 2
 • Tiếng Hàn đọc 3
 • Tiếng Hàn viết 1
 • Tiếng Hàn viết 2
 • Tiếng Hàn viết 3
 • Khám phá bảng chữ cái tiếng Hàn và cách phát âm, biến âm, nối âm, ngữ điệu… cơ bản.
 • Làm quen với kỹ năng nghe – nói – đọc – viết bằng tiếng Hàn.
 • Chinh phục kỹ năng giao tiếp tự nhiên, đúng văn phong
HỌC KỲ 4
 • Tiếng Hàn nói 1
 • Tiếng Hàn nói 2
 • Tiếng Hàn nói 3
 • Tiếng Hàn nghe 1
 • Tiếng Hàn nghe 2
 • Tiếng Hàn nghe 3
 • Cân bằng 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết
 • Hiểu sâu văn hóa Hàn Quốc và phong cách giao tiếp của người Hàn
 • Sử dụng thành thạo các ngữ pháp thông dụng
HỌC KỲ 5
 • Lý thuyết biên – phiên dịch
 • Phiên dịch tiếng Hàn 1
 • Phiên dịch tiếng Hàn 2
 • Biên dịch tiếng Hàn 1
 • Biên dịch tiếng Hàn 2
 • Hiểu và thành thạo các từ vựng cao cấp
 • Ứng dụng tiếng Hàn trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, đời sống
 • Phản xạ nhanh trong giao tiếp, bắt kịp tốc độ nói của người Hàn
 • Chuyển đổi câu Việt – Hàn, Hàn – Việt đúng văn phong, dễ hiểu
HỌC KỲ 6
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Chuyên đề 1
 • Chuyên đề 2
 • Thực tập tốt nghiệp
 • Điểm tương đồng Việt Nam – Hàn Quốc
 • Sử dụng kiến thức đã học để thực tập

Block "1849" not found

Block "1870" not found

Rate this post
Đăng ký tư vấn
Zalo
Zalo me
Facebook Messenger