Văn thư hành chính

XÉT TUYỂN TC – CĐ KHỔI NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC SAU 30 PHÚT

HỌC TRỰC TIẾP – ONLINE – TỪ XA

Block "1828" not found

Block "1875" not found

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỌC KỲ

HỌC PHẦN

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

HỌC KỲ 1
 • Giáo dục quốc phòng – An ninh
 • Chính trị
 • Giáo dục thể chất
 • Tin Học
 • Tiếng Anh
 • Pháp luật
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình.
 • Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất, phát triển cá nhân toàn diện.
 • Hiểu biết kiến thức về nghiệp vụ.
 • Hiểu biết kiến thức cơ sở.
HỌC KỲ 2
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Tổ chức cơ quan nhà nước
 • Lịch sử Việt Nam
 • Tiếng Việt thực hành
 • Tâm lý học quản lý
 • Kỹ thuật đánh máy vi tính
 • Sử dụng trang thiết bị văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
 • Tổng quan về nghiệp vụ hành chính văn phòng.
 • Các kỹ năng quản trị văn phòng.
 • Nắm vững các công cụ word, excel, powerpoint,.. dùng trong văn phòng.
HỌC KỲ 3
 • Nghiệp vụ thư ký
 • Quản trị văn phòng
 • Soạn thảo văn bản
 • Thông tin tư liệu
 • Nghiệp vụ văn thư 1
 • Nghiệp vụ văn thư 2
 • Quản lý văn bản đi, văn bản đến.
 • Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
 • Kỹ năng tổ chức cuộc họp, hội nghị.
 • Kỹ năng tổ chức chuyến đi công tác.
 • Kỹ năng thuyết trình trước các đoàn lữ hành/ du khách.
 • Phương pháp soạn thảo công văn.
 • Phương pháp soạn thảo quyết định.
HỌC KỲ 4
 • Ứng dụng CNTT trong công tác văn thư – Lưu trữ
 • Nghiệp vụ lưu trữ 1
 • Nghiệp vụ lưu trữ 2
 • Lưu trữ tài liệu nghe nhìn, điện tử
 • Lưu trữ tài liệu KHCN
 • Thực tập tốt nghiệp
 • Tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ.
 • Thu thập tài liệu lưu trữ.
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ.
 • Thống kê trong lưu trữ.
 • Tài liệu lưu trữ điện tử.

HỌC KỲ

HỌC PHẦN

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

HỌC KỲ 1
 • Chính trị
 • Pháp luật
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng-An ninh
 • Tin học
 • Ngoại ngữ
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình.
 • Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất, phát triển cá nhân toàn diện.
 • Hiểu biết kiến thức về nghiệp vụ.
 • Hiểu biết kiến thức cơ sở.
HỌC KỲ 2
 • Luật hành chính
 • Quản lý nhà nước trong công tác văn thư
 • Tổ chức bộ máy các cơ quan
 • Quản trị văn phòng
 • Tiếng Việt thực hành
 • Cơ sở pháp lý cần thiết
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
 • Tổng quan về nghiệp vụ hành chính văn phòng.
 • Các kỹ năng quản trị văn phòng.
HỌC KỲ 3
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Tin học văn phòng
 • Sử dụng trang thiết bị văn phòng
 • Nhập môn công tác văn thư
 • Văn bản
 • Nắm vững các công cụ word, excel, powerpoint,.. dùng trong văn phòng.
 • Hiểu về vị trí, chức năng của văn phòng.
 • Một số kỹ năng hành chính văn phòng.
 • Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
 • Kỹ năng tổ chức cuộc họp, hội nghị.
 • Kỹ năng tổ chức chuyến đi công tác.
HỌC KỲ 4
 • Kỹ thuật soạn thảo văn bản
 • Thực hành soạn thảo văn bản
 • Quản lý văn bản đến,văn bản đi
 • Quản lý và sử dụng con dấu
 • Thực hành quản lý văn bản đến, văn bản đi
 • Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
 • Kỹ năng thuyết trình trước các đoàn lữ hành/ du khách.
 • Phương pháp soạn thảo công văn.
 • Phương pháp soạn thảo quyết định.
HỌC KỲ 5
 • Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
 • Tổ chức lao động khoa học công tác văn thư
 • Tiêu chuẩn hoá công tác văn thư
 • Quản lý văn bản trong môi trường mạng
 • Lịch sử công tác văn thư Việt Nam
 • Kỹ năng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
 • Thu thập tài liệu lưu trữ;
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ
 • Bảo quản tài liệu lưu trữ;
HỌC KỲ 6
 • Nghiệp vụ lưu trữ
 • Chuyên đề 1
 • Chuyên đề 2
 • Thực tập tốt nghiệp
 • Các nghiệp vụ chuyên nghiệp trong các cơ quan, văn phòng.
 • Ôn lại các kiến thức đã học.
 • Ứng dụng vào thực tế.

Block "1849" not found

Block "1870" not found

Rate this post
Đăng ký tư vấn
Zalo
Facebook Messenger